Ibadat Sore

P. Bunda, bersegeralah menolong aku,

U. Dari tangan musuh lindungilah aku.

P. Kemuliaan kepada Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.

U. Amin (masa Paskah; tambah Alleluya)

MADAH

Salam, jarum matahari dari Achaz; *Pada Dikaulah Sang Surya yang sejati*.

Diperintahkan berbalik dari arahnya; *Yang sudah berlaku sejak permulaan*.

Dan agar manusia diangkat; *Dia, yang terjerumus dipermalukan*.

Menjadi lebih rendah; *Daripada malaikat*.

Engkau terselubung dalam kecemerlangan; *Sinar-Nya yang tak terbatas*.

Bersinar sebagai bintang Timur; *Pada batas malam*.

Sebagai bulan yang sedang menghilang; *Dalam awan-awan yang gelap*.

Salam, Engkau Pembinasa Sang Ular; *Sekuntum bakung diantara duri*. Amin.

P. Aku menciptakan sebuah terang yang tak pudar muncul di Surga,

U. Dan sebagai kabut aku menutupi seluruh dunia.

P. Bunda, kabulkanlah doaku,

U. Dan seruanku sampailah di hadapanmu.

MARILAH BERDOA

Santa Maria, Bunda Tuhan kami Yesus Kristus, Ratu Surga dan dunia, Engkau tidak meninggalkan dan memandang rendah seorangpun, pandanglah akan daku.

O Bunda, dengan pandangan matamu yang penuh belas kasih, mohonkanlah bagiku dari Puteramu yang terkasih, pengampunan atas segala dosaku. Semoga aku yang sekarang bersyukur dengan penuh hormat atas dikandungnya Santa Perawan tanpa dosa, kemudian memperoleh kebahagiaan yang kekal, oleh rahmat Puteramu Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah Kau lahirkan dalam keperawanan.

Dia yang bersama Bapa hidup dan bertahta dalam persatuan Roh Kudus, Allah, sepanjang segala abad. Amin.

P. Bunda, kabulkanlah doaku,

U. Dan seruanku sampailah di hadapanmu.

P. Marilah kita memuji Tuhan,

U. Syukur kepada Allah.

P. Semoga jiwa-jiwa semua orang beriman yang sudah meninggal beristirahat dalam ketenteraman karena kerahiman Allah.

U. Amin.