Novena 3 Salam Maria

Ibu Maria, Perawan yang berkuasa, bagimu tak ada sesuatu yang tidak mungkin, justru karena kekuasaan yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Kuasa kepadamu, dengan sangat aku mohon pertolonganmu dalam kesulitanku ini. Janganlah hendaknya engkau meninggalkan daku sebab engkau pasti dapat menolong, meski dalam perkara sulit yang tak ada harapannya sekalipun, engkau tetap menjadi perantara.

Baik keluhuran Tuhan, kehormatanmu, maupun keselamatan jiwaku akan bertambah jika seandainya engkau sudi mengabulkan permohonanku ini. Karenanya kalau permohonanku ini benar-benar selaras dengan kehendak Tuhan Yang Maha Kasih dan Maha Suci, sangat aku mohon, o Ibu yang Kuasa dalam permohonan, sudilah kiranya Ibu meneruskan permohonanku ini kehadirat Puteramu, yang pasti tidak akan menolakmu.

Pengharapanku yang besar ini berdasarkan atas kekuasaan tak terbatas yang dianugerahkan Allah Bapa kepadamu. Dan untuk menghormati besarnya kuasamu, aku berdoa bersama-sama dengan St. Mechtildis yang kau beri tahukan tentang latihan kebaktian “Tiga Salam Maria” yang sangat besar manfaatnya.

Salam Maria……………………3x(Permohonan)

Perawan Suci yang disebut Tahta Kebijaksanaan, karena Yang Bijaksana Sabda Allah tinggal padamu. Engkau yang dianugerahi pengetahuan Ilahi tak terhingga oleh Puteramu, sebagai makhluk paling sempurna dapat menerimanya. Engkau tahu betapa besar kesulitan yang kuhadapi, betapa besar hajatku akan pertolonganmu.

Dengan penuh kepercayaan akan tingginya kebijaksanaanmu, aku menyerahkan diri seutuhnya kepadamu supaya engkau dapat mengatur dengan segala kesanggupan dan kedermawanan budi, demi keluhuran Tuhan dan keselamatan jiwaku. Sudilah kiranya Ibu menolong dengan segala cara yang paling tepat untuk tercapainya maksudku itu.

O Maria, Ibu Kebijaksanaan Ilahi, sudilah Ibu berkenan mengabulkan permohonanku yang penting ini. Aku mohon berdasar atas Puteramu, Sabda Ilahi kepadamu. Bersama dengan St. Antonius dari Padua dan St, Leonardus dari Porto Mauritio, penyiar yang rajin tentang kebaktian “Tiga Salam maria”, aku berdoa untuk menghormati kebijaksanaanmu yang tak ada taranya.

Salam Maria……………………3x(Permohonan)

O Ibu yang baik dan lembut hati, Ibu kerahiman sejati yang waktu akhir-akhir ini menyebut diri “Ibu yang penuh belas dan kasih”, aku datang padamu, memohon dengan sangat sedih. Kiranya Ibu memperlihatkan belas kasihmu kepadaku. Makin besar kepapaanku, makin besar pulalah belas kasihmu kepadaku.

Aku tahu bahwa aku tidak pantas  mendapat kurnia itu, sebab kerap kali aku menyedihkan hatimu, dengan menghinakan Puteramu. Meski betapapun besar kesalahanku, namun aku sangat menyesal, telah melukai Hati Kudus Yesus dan Hati Kudusmu.

Engkau telah memperkenankan diri sebagai “Ibu para pendosa yang bertobat” kepada St. Brigita.  Maka ampunilah kiranya segala tidak tahu terima kasihku yang dahulu.

Ingatlah akan keluhuran Puteramu saja serta kerahiman dan kebaikan hatimu yang akan terpancar dengan mengabulkan anugerah permohonanku ini melalui perantaraan Puteramu.

O Ibu Perawan yang penuh kebaikan, lembut dan manis,  belum pernah engkau membiarkan yang datang mohon pertolonganmu. Atas kerahiman dan kebaikanmu, aku mengharap dengan sangat anugerah Roh Suci padamu, untukku dan demi keluhuranmu. Bersama dengan St. Alfonsus de Ligouri, rasul kerahimanmu serta guru kebaktian ” Tiga Salam Maria” ini, aku berdoa untuk menghormati kerahimanmu dan kebaikanmu.

Salam Maria……………………3x(Permohonan)